09.05.2011

Pobudka i info "Kamperach"KAMPERZY / CAMPERS

12.05.2011 (czwartek)
godz. 17:00 (wystawa trwa godzinę, prosimy o punktualność)
CSW „Znaki czasu”, Toruń, Wały gen. Sikorskiego 13
na otwarciu zagra zespół Kocham Cię

Artyści / artists: Justyna Gruszczyk, Tomasz Wlaźlak, Magda Węgrzyn, Olga Szczech, Filip Laskowski, Karolina Ciężkowska, Kasia Gołębiewska, Marcin Zaborski, Artur Kościelski, Michał Ługowski, Henryk Zagórski, Adam Ruszkowski, Maciej Kwietnicki, Paulina Główczewska, Krzysztof Jagusz, Radek Skonieczny, Justyna Piotrowska, Natalia Reszka, Kuba Wawrzak, Kocham Cię + studenci 1 roku Edukacji Artystycznej WSP UMK z pracowni prof. M.Stępaka (Agata Polny, Sylwia Kuczerowska, Kasia Stępień, Marta Grzywińska, Paulina Mozolewska)

Kurator / curator: Arek Pasożyt (Parasite)
Camp - 1. obóz (np. harcerski, wojskowy); obozowisko (miejsce rozbijania namiotów); 2. styl (nieformalnie, dotyczy bezpośrednio osoby), zachowanie i/lub ubranie celowo podkreślające sztuczność i nieprawdziwość tegoż, co powinno zostać zauważone oraz wywołać rozbawienie.

Nazwa wystawy nie jest analogią do „Notatek o Kampie” Susan Sontag. Została zapożyczona z żargonu gier komputerowych typu FPS(1) i MMORPG(2). Zgodnie z nim – Kamper to gracz, który kapuje(3), czyli ukrywa się w miejscach potencjalnie niewidocznych i w bezruchu oczekuje na przeciwnika aby znienacka go zaatakować.
Środowiskiem życia Kamperów są gry komputerowe. Gracze, tak bardzo pogrążają się w wirtualnym świecie, że zamiast grać w piłkę nożną wybierają bardziej efektowną symulację pod postacią FIFY. Kamperzy odgrywają rolę cynicznych egoistów, którzy dostosowując się do zasad panujących w grze, próbują podkreślić brak sensu i beznadziejność wirtualnej alternatywy. Bądź, by nie tworzyć ekwilibrystycznych wykładni ich działań, po prostu uwielbiają strzelać komuś w plecy.
Faktem jest, że kamperzy próbują tak rozpoznać otaczający ich świat, by użyć zastałych zasad i elementów krajobrazu w celu przekucia ich na własny zysk, ze szkodą dla konkurencji. Własna korzyść to priorytet. Wbrew pozorom, te same postawy istnieją w realnym świecie. Czy aktualnie człowiek nie jest zmuszony do podjęcia działań o podobnym charakterze? Dlaczego kamperzy w świecie gier komputerowych są uznawani za nieuczciwych graczy, którzy są banowani(4), zaś na „ziemi” spotykamy sytuacje wprost przeciwną?

Trzy lata temu w Toruniu powstało Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki czasu”. Dzięki wtargnięciu tak znaczącej instytucji na mapę twórczych środowisk Torunia, niektóre kręgi artystów zostały na tyle zaktywowane, że przejmują samodzielnie inicjatywę. „Kamperzy” to pierwszy pokaz lokalnej, z prawdziwego zdarzenia młodej sztuki w CSW w Toruniu.

„Trzeba albo być dziełem sztuki albo ubierać się w dzieło sztuki”
Oscar Wilde, „Sentencje i filozofie na użytek młodych”


1. First Person Shooter
2. Massively Multiplayer Online Role Playing Game
3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Kampowanie
4. ang. zakaz, to ban - zakazywać lub pol. banicja – wygnanieEN (my fast translation ;))

Name of the exhibition is not analogous to “Notes on Camp” Susan Sontag. Was borrowed from the jargon of FPS (1) and MMORPG (2). According to him - Camper is a player who camps, this means he is hiding in places potentially invisible and in a immobility waiting for the enemy to attack him unawares.
Camper environment is computer games. The players, so much plunge into the virtual world, instead of playing soccer simulation choose more spectacular simulation - FIFA. Campers play the role of cynical egoists who are adapting prevailing rules of the game, trying to emphasize the lack of sense and hopelessness of virtual alternative. But, when we don’t create weird interpretation of their actions - they just love to shoot someone in the back.
The fact is campers are trying to recognize the world around them, they use principles and elements of the landscape to convert them for their own profit, to the detriment for competition. Own profit is a priority. Contrary to appearances, the same poses exist in the real world. Human is forced to take similar action, isn’t? Why campers in the world of computer games are considered to be unfair players who are banned, while we encounter directly opposite situations on “earth”?

Centre for Contemporary Art “Signs of the times was founded in Torun three years ago. With the entry of such an important institution in the local map of creative environments, some circles of artists have been so activated, that their take own initiative. “Campers” is the first, real local show of a young art at the CCA in Torun.

“You must either be a work of art or wear a work of art.”
Oscar Wilde, “Sentences and philosophies for use by young people”


1. First Person Shooter
2. Massively Multiplayer Online Role Playing Game


KAMPERZY / CAMPERS (wystawa pasożytnicza / parasitic exhibition)
www.kamperzy.gnoje.com

wydarzenie na facebooku: http://www.facebook.com/event.php?eid=223403451008951

i...

1 komentarz:

  1. kurde posrane, a mowia ze jan pajak jest swirem

    OdpowiedzUsuń