21.10.2012

Still renovating / Nadal remontuje
and I have still a renovation of a gallery in which I live because:
1. I’m renovating Gallery at Vistula, in order to better work,
2. I’m renovating a place to live,
and this renovation is now my leitmotiv,
but I hope it will end around Tuesday or Wednesday.
\
a u mnie nadal remont galerii, w ktorej mieszkam, bo:
1. remontuje galeri nad wisłą, by lepiej działała,
2. remontuje miejsce do mieszkania, by mi się lepiej mieszkało,
i ten remont jest teraz moim motywem przewodnim,
ale mam nadzieję że zakończę go około wtorku lub środy.


1 komentarz: