19.11.2012

BMW/ART/TRANSFORMY/2012 Warsaw 13-14.11.2012 & award ceremony / wręczenie nagrody

I took part in the art contest BMW/ART/TRANSFORMY/2012.
"Among 22 works - orginally transformed masks BMW series 3 - jury: Dominik Lejman - artist and lecturer at UAP, Milada Ślisińska - a longtime curator of exhibitions at the Centre for Contemporary Art, Jacek Froehlich - car designer, Head of Exterior Design BMW Group LG and Bogna Świątkowska - boss of the Bęc Zmiana Foundation - selected the winning projects." (http://www.bmwtransformy.pl/informacje-dla-mediow/)
and I won a non-statutory prize:
"Special award for self-analysis and deconstruction, consistent implementation of the selected and implemented creative path, receive Arek parasite. The prize is a year-round health insurance. "
In addition to the above award, in the parasitic way from money for materials (500zl) I obtained:
a blender, speakers, a SD memory 32 GB and headphones.

Thank you for the trust and all congratulations. While the entirety is beautiful it is worth to notice that this award hits the Achilles heel of culture, and maybe not only, Polish.
but besides - yes, for the gift I don't prefer the money.


\
Wziąłem udział w zawodach artystycznych BMW/ART/TRANSFORMY/2012.
"Spośród 22 prac – oryginalnie przeobrażonych masek BMW serii 3 – jury w składzie: Dominik Lejman – artysta i wykładowca na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, Milada Ślizińska – długoletnia kuratorka wystaw w Centrum Sztuki Współczesnej, Jacek Froehlich – projektant samochodów, Szef Działu Exterior Design LG BMW Group oraz Bogna Świątkowska – prezes Fundacji Bęc Zmiana – wyłoniło zwycięskie projekty." (http://www.bmwtransformy.pl/informacje-dla-mediow/)
i wygrałem pozaregulaminową nagrodę:
"Specjalne wyróżnienie, za autoanalizę i dekonstrukcję, konsekwentne realizowanie wybranej i realizowanej drogi twórczej, otrzymał Arek Pasożyt. Nagrodą jest całoroczne ubezpieczenie zdrowotne."
Poza powyższą nagrodą, drogą pasożytniczą w ramach pieniędzy na materiały (500zł) uzyskałem:
blender, głośniki, pamięć SD 32 GB i słuchawki.

Bardzo dziękuję za zaufanie i wszystkie gratulacje. Chociaż całokształt jest piękny to warto podkreślić iż tym bardziej uderza w piętę Achillesa kultury, i może nie tylko, Polskiej.
ale poza tym - tak, na prezenty wolę nie dostawać pieniędzy.

*

Prize video
/ nagrodzone video: 
http://www.youtube.com/watch?v=ACF2os9PapE&hd=1(turn ON the HD/720p quality and if you don't see than turn ON Eng subtitles)

Invoice from the contest.
/ Fakturka z zawodów.my favorite photo from award ceremony!
/ moje ulubione zdjęcie z wręczenia nagrody!


and the video from how Bogna Świątkowska gave me the prize
/ i video jak Bogna Świątkowska wręczyła mi nagrodę:

(i'm uploading / właśnie dodaje)


*
Photos from the work day (13.11.2012):
/ Zdjęcia z dnia pracy (13.11.2012):2 komentarze:

 1. Congratulations for receiving the award...

  OdpowiedzUsuń
 2. Waу cool! Somе extremеly vаlid pointѕ!
  I aρpreciаte you pеnning this ωгite-up and also the rest of the wеbsitе
  is гeally gοod.

  my weblog: fotografos de bodas madrid
  Also see my web page - wedding photography list

  OdpowiedzUsuń