26.10.2013

JOB OFFER / DAM PRACĘ (CSW Kronika Bytom, 26.10-7.12.2013)
OGŁOSZENIE O PRACĘ W ZAWODZIE: ARTYSTA - PASOŻYT

List motywacyjny i CV należy dostarczyć do 17 listopada do godz. 18:00 (przesłanie materiałów jest równoznaczne z ich publikacją, na wystawie, w materiałach drukowanych czy w internecie) na adres CSW Kronika w Bytomiu (Rynek 26, 41-902 Bytom; mail@kronika.org.pl)
Spotkanie z kandydatami w CSW Kronika w Bytomiu 19 listopada 2013 r. (o godzinie spotkania poinformujemy kandydatów)

Wymagania:
Osoba powinna posiadać umiejętności i rzeczy do bycia artystą-pasożytem: kreatywność, spryt i inteligencję, empatię i zarazem egoizm, zdolności komunikacyjne, „duszę artysty” (ze spalonego teatru), wytrwałość, pełne zaangażowanie w godzinach pracy, znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie), podstawy grafiki komputerowej, podstawy obsługi komputera i internetu, posiadanie telefonu komórkowego (najlepiej w sieci play, bo darmowy będzie kontakt z Pasożytem); posiadanie własnego laptopa i sprawnego aparatu cyfrowego lub aparatu w komórce.

Zapewniamy: kurs dotyczący aktualnej sytuacji socjalnej twórcy na rynku oraz możliwości rozwoju i zarabiania na sztuce; szybkie przysposobienie do zawodu aktualnego artysty wizualnego; opiekę i porady kuratora wystawy; zaznajomienie ze sposobami pozyskiwania możliwości rezydencyjno-konkursowych; użyczenie w celach operacyjnych osobowości twórczej i dorobku Pasożyta Arka; internet wi-fi w budynku instytucji; miesiąc pracy z wynagrodzeniem artysty.

Zakres obowiązków: bycie artystą-pasożytem w godzinach ustalonych z Pasożytem Arkiem w pełnym zakresie obowiązków (np. pisanie projektów z możliwością ich późniejszego kontynuowania), przygotowanie miejsca do pracy wg własnych potrzeb; występowanie w imieniu Pasożyta (wszelkie działania zatrudnionej osoby jako artysty-pasożyta są przypisywane macierzystej akcji Pasożyt); prowadzenie bloga z dokumentacja działania.

---
ogłoszenie o pracę w zawodzie: artysta - pasożyt na stronie csw kroniki: http://www.kronika.org.pl/wydarzenia/biezace/574-ogoszenie-o-prac-w-zawodzie-artysta-pasoyt
WORKERS OF THE ARTWORLD UNITE (CSW Kronika w Bytomiu):
http://www.kronika.org.pl/wystawy/biezace/572-workers-of-the-artworld-unite
---

---

AREK PASOŻYT
Dam pracę

Tekst twórcy działania - Pasożyta Arka (artysta wypisał wątki, które chciał poruszyć w opisie swojego działania, ale jak już je wypisał to nie widział sensu pisania tekstu):

1. Wstęp:
- społeczeństwo nie jest świadome, jak wygląda praca artysty wizualnego;
- praca artysty, wbrew stereotypowi, nie jest wcale taka łatwa, wymaga różnorodnych umiejętności, elastycznego myślenia oraz dużej auto-motywacji;
- w tym wypadku praca artysty wizualnego będzie polegać na konkretnej sferze pracy artysty-pasożyta,
2. Opis działania:
- chciałbym zatrudnić chętną osobę do pracy na moje miejsce;
- ja w tym czasie będę odpoczywał;
- działanie polega na zobrazowaniu pracy artysty na przykładzie tej jednej zatrudnionej osoby;
- obraz pracy zostanie uzyskany dzięki prowadzeniu dziennika przez zatrudnioną osobę (www.pasozyt.blogspot.com);
- “jeśli wszyscy tak mogą, to może spróbuj przetestować to w warunkach, kiedy dostaniesz za to kilka złotych”;
3. Problem:
- pieniędzy w sektorze kulturalnym dla artystów wizualnych praktycznie nie ma, artyści najczęściej pracują za darmo, muszą porzucić myślenie o pieniądzach, a jeśli nie uda im się tego zaakceptować to tym gorzej dla nich, a jeśli już myślą o pieniądzach to w kategorii nadziei, że będą je mieć ze swojej sztuki niebawem;
- (nie ukrywam, że osobiście cieszy mnie nie myślenie o pieniądzach, ale także wyrobiłem w sobie taką umiejętność ze względu na akceptację warunków mojej pracy);
4. Podwaliny teoretyczne:
- tak, forum obywatelskie sztuki współczesnej ma rację, trzeba mówić i się starać o prawa socjalne artystów;
- tak, artyści to prekariusze, ale wszyscy mają problemy, a tym projektem chciałem komuś kto jest kreatywny i bezrobotny zapewnić pracę;
- nie wiem czy warto próbować dawać dzięki sztuce zatrudnienie w takiej postaci, ale jeśli tak, to:
a) bezspornie jest to dawanie bezrobotnemu nie tylko ryby, ale także wędki,
b) bezrobotny dostaje możliwość pracy w elitarnym tzw. kreatywnym sektorze,
c) zwiększam nasycenie rynku wśród artystów, co może tym bardziej zwiększyć problemy artystów, którzy działają;
- oczywiście kapitalizm;
5. Ciekawość:
- ciekawią mnie pomysły zatrudnionej osoby w ramach wytworzonego przeze mnie pasożytnictwa;
- ciekawi mnie czy zatrudniona osoba nie będzie się lepiej sprawdzać na moim “stanowisku”, gdyż ja sam o sobie uważam, że nie jestem rewelacyjnie poukładany;
- ciekawi mnie czy zatrudniona osoba się zmęczy? i jak szybko?;
6. Zakończenie:
- nie spodziewam się, by zatrudniony kontynuował bycie artystą;
- projekt jest cyniczny - sam nie polecam zawodu artysty wizualnego, gdyż wiąże się to ze zbyt dużym obciążeniem,; są prostsze, bardziej poukładane i opłacalne zawody, jeśli ktoś sam tego nie chce, to po co?

---
*


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz