04.12.2013

Artysta jest, artysta nie jest... /Artist is, artist is not...

pl/
Artysta jest, Artysta nie jest.
Artysta ma, Artysty nie ma.


Moim obowiązkiem jest wynajdywanie Żywicieli (żeby było jasne). Przeszukałam nieco strony oferujące spis aktualnych 'open-calli' i znalazłam ten, na który aplikować będę najpierw.

To wystawa (http://exuberantpolitics.art.uiowa.edu/?p=28) gdzieś w Stanach. Jej organizatorów interesują polityczne zapędy artystów. Myślę sobie, że skoro opieram się na Manifeście- to moje działanie już zaczyna być działaniem politycznym. Chcę im zaproponować konfrontację Manifestu Arka z moim video, które też traktuje o artystach. Będzie generalnie i utopijnie.


eng/
[this short haiku in the beggining is untranslatable into
english language. Or I am unable to do that.
Sorry.]

My duty now is to seek for Hosts/Parasitifiers. I looked through web pages with open calls for artists and found my first target.

This is an exhibition (http://exuberantpolitics.art.uiowa.edu/?p=28) in US. Organizators are interested in political inclinatons of artists. So I think, that since my work is based on Manifesto, my work is automatically political. For this exhibition I want to send Arek's Manifesto confronted to my video, which also is about artists. It's going to be utopian and general video.


Wertuję moje idee/
Looking through ideas

I książki/
And books

Będzie sukces?/
Will I succeed?

Czy nie, Wirginio?/
Or not, Wirginia?

Tutaj dowód na podzielność uwagi Arka: z lewej montuje film z Anetą Pasożytem, z prawej ma tęcze na rosyjskich malarzach, a z przodu inspiruje go Wirginia../
Here's a proof of divisibility of Arek's attention: on left side he edits movie with aneta Parasite, on right side he looks at his rainbows painted on russian works, in front he gets inspired by Wirginia....

1 komentarz: