20.12.2013

Nowomowa: artysta nie może odczuwać znużenia sztuką/ Newspeak: Artists can not feel the weariness of art

pl/
Organizatorzy wystawy Exuberant politics otrzymali moją pracę. Na wyniki trzeba będzie poczekać aż do lutego.
Artysta nie może odczuwać znużenia sztuką to tryptyk video, w których rewolucyjne i utopijne treści zestawione z kakofoniczną muzyką dają impresję na temat prawdy o życiu artysty. Czy istnieje jedna prawda? Czy ta prawda kogokolwiek interesuje oprócz samego artysty? Czy sztuka może być jednocześnie autoteliczną grą i politycznym aktem/pytaniem?
Artysta nie może odczuwać znużenia sztuką powstała stworzona specjalnie na wystawę Exuberant politics. Wynika z mojej pracy nad istotą życia i sytuacją aktualnego artysty wizualnego.
Jedna część tryptyku jest dostępna ogólnie, odsyłam zatem do niej.

eng/
Organizers of exhibition Exuberant politics have received my piece. For the results I have to wait till February.
Piece Artists can not feel the weariness of art is a video triptych in which revolutionary and utopian content compiled with cacophonous music give an impression about the true life of an artist. Is there only one truth? Does this truth interest someone despite the artist? Can art at the same time an autotelic game and a political act?
Artists can not feel the weariness of art  was created specially for the Exuberant politics exhibition. It is an effect of my current work on the essence of artist’s life and situation of visual artist nowadays.
One video is available for the public. You can see it then:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz