28.05.2014

Currently: HOME / Aktualnie: DOM (Elblag, PL)Currently I spend all the time in Elblag where my HOME stands from almost a year.
HOME is a residential object built of what I found or I got and built in cooperation with inhabitants from this tower blocks district, mainly kids and youth, and prisoners from Elblag Arrest. All of that start by invitation by Gallery EL's curator - Karina Dzieweczynska to her project prosocial project "Awakening".

Initially I want to del with a dream of building house in artist's difficult living conditions. With the passing of time the project turns into exigency of finding the dream in social reality. From the beginning I was living in a tent at unfamiliar backyard in unknown city. I was exploring surroundings. I was searching allies and materials for building. I didn't know how it will looks but for sure I/we wanted to build something to protect from rain. With time my stay acquire more and more values.

/
Aktualnie cały mój czas spędzam w Elblągu gdzie już prawie od roku stoi mój DOM.
DOM czyli obiekt mieszkalny, który zbudowałem z tego co w Elblągu znalazłem lub dostałem wraz z mieszkańcami blokowego osiedla na Władysława IV-ego. Budowlańcami głównie były osiedlowe dzieciaki i młodzież, poza tym ważni także byli osadzeni z elbląskiego Aresztu. Wszystko to zadziało się dzięki zaproszeniu kuratorki Galerii EL - Kariny Dzieweczyńskiej do jej projektu Przebudzenie zorientowanego na działania prospołeczne.

Na początku rozchodziło się o marzenie zbudowania domu w trudnej sytuacji bytowej artysty i możliwości jakie ma. Szybko przerodziło się to w konieczność społecznego odnalezienia się ze swoim marzeniem w realich. Od początku zamieszkałem w namiocie na nieznanym mi osiedlu w nieznanym mi mieście, poznawałem środowisko, poszukiwałem sojuszników i materiały do budowy. Nie wiedziałem jak to będzie wyglądać, ale na pewno chciałem/chcieliśmy coś zbudować by chociaż osłoniło to mnie/nas przed deszczem. Z czasem mój pobyt zaczął nabierać coraz więcej wartości.HOME still exist and didn't disappeared with the formal end of project. It stands and works. We cooperate, coexist and still wants more co-responsibility from inhabitants in this difficult public area. 
/
DOM nadal istnieje. Nie zniknął wraz z formalnym końcem projektu. Stoi i działa. Współpracujemy, współżyjemy i ciągle staramy się o współodpowiedzialność większej części mieszkańców za ten nowy obiekt pożytku publicznego w przestrzeni ich blokowiska.We don't deal only with a high culture or maybe bassicly this high culture sometimes is only a bacground for activity. We spend most time on attempts to animate and activate this slum by various methods and of course a passiveness is a big problem. 
/
Zajmujemy się nie tylko wysoką kulturą, a w zasadzie, ta wysoka kultura czasami istnieje tylko jako tło działań. Większość czasu zajmują nam próby animacji i aktywizacji osiedla, z różnym skutkiem, bo ludzie są z zasady bierni, ale próbujemy różnymi metodami.

HOME with time gains a friend: charity Foundation Dlaczego Pomagam (in english: Why I help). Together we wrote many applications for grants on educational and artistic projects to do on this blocks district and we only got one small funding.

This project is Garden of Agricultural Sculpture alongside HOME which is funded buy Development of Philanthropy in Poland, specifically the program: Volunteer Family, http://www.wolontariatrodzinny.pl/ ). It's a strong vegetable, artistic, educational and heavy based on a housing estate activity where without any problems grew green. But I will write something more about this project in next notes.

/
DOM z czasem zyskał przyjaciela: Fundację Dlaczego Pomagam z Elbląga, z którą rozpisałem sporo wniosków o jakieś dofinansowanie na różne działania, ale niestety póki co dostaliśmy tylko jedną małą art-zapomogę.

Tym projektem jest Ogród Rzeźby Rolnej przy DOMu, dofinansowanym przez Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, konkretnie program: Wolontariat Rodzinny, http://www.wolontariatrodzinny.pl/).
Mocna, warzywna, artystyczna, pedagogiczna i osiedlowa aktywność na ziemii gdzie dotychczas spokojnie rósł bezproblemowy trawnik, ale o pracy nad tym Ogrodem będą następne notki na blogu.
1 komentarz:

  1. Olivier Shannon29 maja 2014 04:36

    Where is the english version? I hope you will translate the text!

    OdpowiedzUsuń