08.08.2014

Field research / Badania terenowe // Roma, Bronx, Brno (CZ), 27.07-3.08.2014
From about a year my attention is taking by problems of the Roma community, especially in central and eastern Europe. Difficult cases, an urgent topic. I know that it can be easy to heat it up but I care about more reasonable attempts to action.

This note is pertaining to Global Communication 2014 Festival which will happen at Brno in collaboration with The Brno House of Arts. The curator of Global: Bartosz Lukasievic, the curator from The Brno House of Arts: Frantisek Kowolowski. 

Photorelation, without much description, only slight captions. Teaser of my project at Brno is somewhere between these photos.

///
Od mniej więcej roku zajmuje moją uwagę problematyka społeczności Romskiej, szczególnie na terenie środkowo-wschodniej Europy. Trudne sprawy, paląca tematyka. Wiem, że łatwo można go jeszcze bardziej podpalić, ale bardziej mi zależy na rozsądniejszych próbach działania.
Ta notka będzie dotyczyć festiwalu Global Communication 2014, który odbędzie się w Brnie we współpracy z Dům umění. Kurator Globala: Bartosz Łukasievic, kurator z ramienia Dům umění: Frantisek Kowolowski. 
Fotorelacja, bez większego opisu, jedynie lekkie podpisy pod zdjęciami. Zajawka mojego projektu na październik w Brnie jest gdzieś pomiędzy tymi zdjęciami, jeszcze będzie czas na szczegóły.
Brno and Roma district colloquially known as Bronx:
///
Brno i dzielnica romska nazywana potocznie Bronx:


IQ Roma Servis, Brno - my first contact with NGO for helping Roma society from Bronx.
///
IQ Roma Servis, Brno - mój pierwszy kontakt z organizacją, która statutowo zajmuje się pomaganiem Romskiej społeczności na Bronxie.
And here are some shop windows from Bronx.
///
I tutaj kilka witryn sklepowych na Bronxie.
Yards and interiors.
///
Podwórka i wnętrza.


Some shots from Museum of Romani Culture which is located on Bronx.
///
Ujęcia z Muzeum Kultury Romskiej, które znajduje się na Bronxie.


Pockej, aż to domaluju / Pockej, az to dopiju!
(Rudolf Dzurko, romski umielec)
When I was at one meeting with on Roma family in their home on Bronx the rain was so strong that they gave me a beautifully patterned umbrella. 
///
Kiedy byłem spotkać się z jedną romską rodziną w ich domu na Bronxie to akurat deszcz był mocny, że dali m bardzo ładnie wzorzysty parasol. 
Because of UE's sanctions, Putin stopped taking Polish apples, so it good to increase exports abroad - hand-made ​​mousse for Frantisek (composition: apples, bananas, apricots and cinnamon).
///
Ze względu na sankcje z Unii Europejskiej, Putin przestał brać polskie jabłka, więc warto zwiększyć export za granicę = własnoręcznie zrobiony mus dla Frantiska (skład: jabłka, banany, morele i cynamon).
ON the end - view on my room at Dům pánů z Kunštátu while I was in Brno.
///
Na sam koniec, widok na mój pokój w Dům pánů z Kunštátu z mojego pobytu w Brnie.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz