26.10.2014

First sketches (Social Parasite Painting (Roma Bronx Brno CZ)) / Pierwsze szkice (Społeczne Malarstwo Pasożytnicze (Roma Brno Bronx CZ))


CIGANSKY ANDEL (Zdena)
acryl on printed paper, 28 x 22 cm
GIPSY JACKSON (Maria)
acryl on printed paper, 29 x 21 cm

KAMAV TUT (Zdena)
acryl on printed paper, 29 x 21 cm

GIPSY WHEEL (Joci)
acryl on printed paper, 29 x 21 cm


and one back for example:*So, finally we are painting.
/
Więc w końcu zaczęliśmy konkretnie malować.


As a reminder: 
- the idea of this Social Parasite Painting: parasite.pl/projects-parasitism/social-parasite-painting-roma-brno-bronx-2014.html 
- the project is under Global Communication 2014 festival
- all emerging artworks are available / will be available for purchase at: shop.parasite.pl (if someone doesn't have Paypal but is interested in some of artworks then quickly write an email on arek(at)parasite.pl, probably we will make this deal)


/ PL

Dla przypomnienia:
- idea projektu: http://parasite.pl/projects-parasitism/social-parasite-painting-roma-brno-bronx-2014.html
- notka o problemach: http://blog.parasite.pl/2014/10/working-with-roma-in-foreign-countryits_25.html
- działanie w ramach Global Communication 2014
- wszystkie powstające prace można / można będzie nabyć przez: http://shop.parasite.pl/
(jeśli ktoś nie ma paypala, a jest zainteresowany czymś to niech szybko pisze e-maila na arek(at)parasite.pl, pewnie się dogadamy)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz