28.10.2014

Next sketches (Social Parasite Painting (Roma Bronx Brno CZ) / Następne szkice (Społeczne Malarstwo Pasożytnicze (Roma Brno Bronx CZ)


MALÝ ANDĚL (Maria)
acryl on printed paper, 21 x 29 cm*

Next sketches and paintings will be tomorrow or even today! 
"important element of the project is that the gain from the sale of our works will be evenly split within this "guild" of painters"

/
Następne szkice, a obraz będą jutro lub już dziś! 
"ważnym elementem projektu jest to, że zarobkiem uzyskanym ze sprzedaży dzieł będziemy się równomiernie dzielić w obrębie owego “cechu” malarzy"
ROMOVÉ (Mihu)
acryl on printed paper, 22 x 18 cm

FRAJER (Zdena)
acryl on printed paper, 23 x 29 cm

ŽIVOT CIGÁNA (Zdena)
acryl on printed paper, 28 x 23 cm

CRAZY (Nikol a Pepik)
acryl on printed paper, 21 x 28 cm

HUDEBNI CYGAN (Mihu)
acryl on printed paper, 17 x 28 cm

DOBRA MANA (Zdena)
acryl on printed paper, 21 x 29 cmCheers

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz