08.11.2014

All sketches (Social Parasite Painting (Roma Bronx Brno CZ) / Wszystkie szkice (Społeczne Malarstwo Pasożytnicze (Roma Brno Bronx CZ)


painter / malarka: Maria
Here are only a few but all you can see and get here: 

/

Tu jest tylko kilka, ale wszystkie można zobaczyć i nabyć tutaj:


painter / malarka: Zdenapainter / malarka: Maria
painter / malarz: Misa
painter / malarka: Joci

painter / malarka: Nikola

painter / malarka: Nikola (2)

*

/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz